Meester cor Website van meester Cor meester, cor
Adverteren

Meester cor
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Link plaatsen
Link plaatsen

 Gerelateerd
Meestercor.jougids.nl
Link plaatsen op deze pagina

 Over Meestercor
Website van meester Cor.


Cito Wordpress groep 4
Meester Cor
Thuis oefenen (artikel)

 Tips
Jouw link hier?

 Onderwijs
In groep vier van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de Cito-toetsen van het vierde leerjaar.


Simp Cito groep 4
meer lezen
Cito groep 4 oefenen 2
Citotoetstrainer.nl
Wiki over onderwijs
Mysites
citotoetsgroep4.jouwweb.nl
Belang Cito in groep 4
Feiten
Alles over de Cito-toets
Toetsen in het onderwijs
Belangen
Conclusie
Basisonderwijs
Chilp

 Meer controle
Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. De eerste toets is in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder of opvoeder over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4.


Cito groep 4 oefenen
Toetsend leren
Presentatie
Mijn kind naar school
Groep 4 juf
Controle met Cito in groep 4

 Link plaatsen
Link toevoegen

 Adverteren op deze pagina
Link plaatsen

 Cito thuis oefenen
Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en is een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles aan de orde. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.


Groep4CitoToets
Theorie
Afbeelding Cito
Toetsen afgenomen

 Welke toetsen zijn er?
Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Dat betekent onder meer: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in groep 4 moeten kunnen toepassen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 langs en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.


Cito hulp groep 4
Deze website vertelt je meer
Cito groep 4
Bereid goed voor

 Voorbereiding
Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt aan bod in de reguliere lessen. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.


Drive

 Toetsen
Om welke reden neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te brengen. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg en naar verwachting ontwikkelen. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de overgang van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.


ToetstrainerGroep4.nl
Citotoetsen Jouwweb

 Linkplaatsing?
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 24-09-2020
Gewijzigd: 08-09-2023
Rubrieken: 7
Links: 35
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - JouGids.nl - Jou startpagina online